Kilka słów o Krzywej Chacie

NAD ZAPORĄ W WAPIENICY

Dolina Wapienicy to las ochronny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony w obrębie miasta Bielsko-Biała i terenie leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”. Stanowi jedną z najcenniejszych dolin w całym Beskidzie Śląskim. Porośnięta naturalnym lasem bukowym, stanowi ostoję wielu rzadkich gatunków flory i fauny. Pełni on ponadto ważną funkcję społeczną i edukacyjną. Jest to miejsce wypoczynku tysięcy bielszczan. Dolina Wapienicy to ulubione miejsce spacerowe i niewątpliwie najcenniejsze, pod względem przyrodniczo – krajobrazowym, zakątkiem miasta. Trasa spacerowa prowadzi nad zaporę – droga jest asfaltowa zamknięta dla ruchu. Lasy bukowe i świerkowo – jodłowe porastające strome zbocza, przecinane są strumieniami, które spływają do zbiornika Wielka Łąka – ujęcia retencyjnego wody pitnej, utworzonego w 1933 r. poprzez wybudowanie zapory.

Jednym z piękniejszych fragmentów przyrody jest górna część doliny Wapienicy. Tworzy ona najdłuższą na terenie miasta dolinę górską, pokrytą lasem. W jej centrum znajduję się zapora im. Ignacego Mościckiego. Ponad doliną rozlegają się dwa rezerwaty ochrony przyrody – stok Szyndzielni i Jaworzyny z paprociami i naparstnicami oraz wieloma innymi gatunkami roślin i zwierząt. Na tym terenie licznie występuje gatunek jelenia, sarny, dzik i rysia. Opisują je przydrożne tablice ustawione wzdłuż trasy. Znajduje się tu także ścieżka dydaktyczna ukazująca bioróżnorodność leśnego ekosystemu. Stąd prowadzą także dwa szlaki turystyczne: żółty na Szyndzielnie i niebieski na Błatnią.

Obok zapory stoi KRZYWA CHATA – drewniany domek z punktem widokowym na jezioro, w którym mieści się bufet, kawiarnia. Gospodarzami tego obiektu są Państwo Wieja. Tutaj zapewniają relaks i spokój wśród przyrody. Zapraszamy na dobry napitek i smaczną kuchnię.